Tarama Kategorisi

Kategorize

15 Temmuz: Bir Tarih Bir Destan

“Askeri darbe” girişimlerinin, demokratik gelişimlerini henüz tamamlamamış Türkiye gibi ülkeler için en önemli siyasi sorunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bilhassa ideolojik saiklerle hareket eden grupların (statükocu laikler veya FETÖ…

Affetmenin hafifliği

Bir lisede edebiyat öğretmenliğini yapan Ahmet Bey, ileri görüşlü, aydın bir insandı. Bir gün derste öğrencilerine şaşırtıcı bir teklifte bulundu Ahmet öğretmen. "Bir hayat sınavına katılmak ister misiniz?" diye sordu öğrencilerine.…

Yolumuzdaki Engeller

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak?. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan…

Os­man­lı­’nın ilk şey­hü­lis­lâ­mı Mol­la Fe­nâ­rî Haz­ret­le­ri (1350-1431) Şey­hü­lis­lâm ol­ma­dan ön­ce Bur­sa ka­dı­sıydı. Onun ka­dı­lı­ğı sı­ra­sın­da bir adam pa­zar­dan bir at sa­tın al­dı. Fa­kat alış­ve­ri­şin he­men…

Açığı Kapat, Kapalıyı Aç

Cimri bir adam sohbetlerinde hep cömertlikten söz ediyor, ancak hiçbir şekilde cömertlik yapmıyordu. Cimri adam bir gün İbrahim Ethem'e rica etti: Herkese nasihat ediyorsun, bana da nasihat et. İbrahim Ethem tek cümlelik nasihatını şöyle…