Teşkilatlanma Komisyonu

Derneğin teşkilatlanmayla alakalı tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, geliştirilmesinden, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, teşkilatlanma meselelerini görüşen ve…

Dış İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu

Derneğin dış ilişkiler ve tanıtımla alakalı tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, geliştirilmesinden, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, dış ilişkileri ve tanıtım…

Mali Komisyonu

Vakfa ait mali işlerin  planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, geliştirilmesinden, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, maliye meselelerini görüşen ve Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi…

Öğretmen Komisyonu

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nda öğretmenler hemen her komisyonda bu ilkeler ve ideallerle hizmet verir. Evde karakter eğitiminden Yaz okullarına, akademik destekten, sanat çalışmalarına, periyodik derslerden seminer, sempozyum ve…