Değişen Dünyaya Müslümanca Bakış

0 85

Anadolu Öğrenci Birliği İstanbul Teşkilatının düzenlemiş olduğu bölge kampı Kuzuluk/ Sakarya’da gerçekleştirildi.

Bilgi- Birliktelik- Erdem üst başlığı ile Değişen Dünyaya Müslümanca Bakış konulu kamp yoğun katılım ile tamamlandı.

Bölge kampımız, Feyzi Güneş’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AÖB İstanbul Bölge Sorumlusu Melih Tayyib Aksüt selamlama konuşmalarını yaptı.

“Kendini ve haddini bilen insan dünyada ahenk ile hareket eder.”

Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça açılış konuşmalarını yaptı.

“Bugün buradan vira bismillah diyerek 7 bölgede kamp yapacağız.”

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Huzeyfe Altıok selamlama konuşmalarını yaptı.

“Bu kamplarla beraber yeni bir hayat vizyonu çizmemiz gerekir.”

“İnşaat Mühendisi olmayı düşünerek başladığım eğitim hayatımı Uluslararası İlişkiler alanında tamamladım. Kim, hangi alanda mutlu ise ümmete bu alanda faydalı olsun.” “Ümmetin geleceği için bizim gençliğe ihtiyacımız var.”

Son olarak AÖB İstanbul Kız Öğrenci Sorumlusu Bahar Satık selamlama konuşmalarını yaptı.

Abdurrahman Arslan Hoca “Müslümanca Bakış” başlıklı sunumu ile bizlerle birlikte oldu.

“İslamcılık, Müslümanlarının nefsî müdafaasıdır.”

“Doğru, her zaman tek değildir, hakikat telakkisi ile vücut bulur.”

“İnsana bilgi verilmemiştir, öğretilmiştir. Bir lütfun neticesidir.”

“İslam’ın kavramlarını bağlamlarından koparıp modernlik paradigması içinde inceleyemeyiz.”

“Müslümanlar 21. asırda modernizme ve küresel sistemlere, sosyal ve ahlakî alanda meydan okuyabilecek sözler üretmelidir.”

” Prof. Dr. Mustafa Tekin “Realist Bakış Açısının Eleştirisi” başlıklı sunumunu bizlerle paylaştı.

“Müslüman dünyası olarak bizler dünyalaşamadık. Bilgi üretmek adına sekülerleştik. Sekülerleşme ve tevhidin parçalanması ile insanlık problem yaşamaya başladı.

“İslam düşüncesi kendi içinde dengelidir. Nass, irfan, akıl üçlüsünün birleşiminden oluşan bir dengesi vardır.”

“İnsanlığa adaleti, merhameti ve yaşanabilir hayatı sağlayacak tek hakikat İslam’dır.” tekin

İyilikder İstanbul Temsilcisi Metin Çalbay, yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ulukütük, “Pesimist Bakış Açısının Eleştirisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

“Dil, Dünya görüşünü en iyi yansıtan araçtır. Kötü olana fena deriz. Fena, faniden gelir. Fani olan gelir geçer. Gelip geçici olan, kötüdür; iyi ve güzel olan şey ise ebedi olandır.”

“İnsan günah işlediği için değil, günah ile barışınca imtihanı kaybeder.”

“İnsan, iyilik ile kötülüğün toplamıdır. Birey iyiliği yaydıkça beşerlikten insanlığa yükselir.”

“İnsan, Batı düşüncesindeki gibi mahkûm değil, mükellef bir varlıktır.”

“Hayır da şer de Allah’tandır dediğimizde Dualizm’in bütün ikiliklerine karşı çıkmış oluruz.”

Prof. Dr. Özcan Hıdır, “Optimist Bakış Açısının Eleştirisi” başlıklı sunumu yaptı.

“Hayat yolculuğumuzu hicret gibi görüp kendimizi de bu yolda muhacir olarak görürsek iyimserliğimizi koruyabiliriz.”

 “Hayat yolculuğumuzu hicret gibi görüp kendimizi de bu yolda muhacir olarak görürsek iyimserliğimizi koruyabiliriz.”

“Optimist bakış, ateşte olup yanmamanın yolunu (Seküler Dünya’da) bulabilmektir.”

Ramazan Kayan “Erdemli Duruş” başlıklı sunumuyla bizlerle birlikteydi.

“Yeryüzü İslam’a muhtaç, İslam da insana muhtaçtır.”

“Gülleri büyüten gök gürültüleri değil rahmet yağmurlarıdır.”

“Adanmadan adam, arınmadan da dava adamı olunmaz.”

Kampımızın ilk günü, Grup İslami Direniş’in konseriyle sona erdi.

Kampımızın ikinci gününde ise “Toplumsal Dönüşüm ve Küresel Ekonomik Dönüşüm” konulu öğrenci paneli  Mustafa Cin, Abdussamet Çağlayan ve Ubeyde Ateş gerçekleştirdi.

 “Dijital Dünya ve Sanal Gerçeklik Kıskacında Gençlik” paneli gerçekleştirildi.

“Asıl ekip biçmemiz gereken toprak değil Güneş’tir. Çünkü Güneş, bizim 1 yılda tükettiğimiz enerjiyi 1 günde üretmektedir.” | Meryem Muhsinenur Eren

“Teknoloji, bilgilere ulaşmak açısından bir araç olmalı ve amacı unutulmamalıdır.” | Rukiye Sena Şengül

Kampımız, öğrencilerin atölye çalışmaları ile yoğun bir zihin fırtınası oldu.

Kampımızın üçüncü gününde değerli abimiz Hanifi Tosun, “Sivillik ve Kuşatıcılık Meselemiz”, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, “İslam Dünyasının Siyasi ve Kültürel Durumu”  ve Abdulvahit Yücel Abi’miz, “Yerlilik ve Özgünlük Meselemiz” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

one + 5 =