Ahilik Nedir?

0 7

AKDAV Esnaf Komisyonu ve ANESİAD’ın birlikte düzenlemiş olduğu aylık geleneksel esnaf- sanayici buluşması gerçekleştirildi.

ANESİAD adına söz alan başkan yardımcısı Yunus Aksu; bu buluşmalar esnaf, işadamı ve sanayiicilerimizin hem tanış hem de danış olmaya davet edildiğini belirterek “Yönetimlerde Emir(Güç), Alim(Bilgi) ve Tacir(Ekonomi)’nin kimin elinde ise güç ve yönetim onun demektir.”

Selamlama konuşmalarının ve geleneksel tanışma etkinliğinin ardından Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Recep Çelik Ahilik konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Dr. Recep Çelik konuşmasında; “Dünya belli güç gruplarının egemenliği altındadır. 
Sermaye ve güç belli çevreler tarafından iktidar yönlendirmektedir. Hâkim güçler şu anda para ile güçlerini beslenmektedirler.
Güç merkezleri bir yandan da siyaset ve ideolojiler olarak insanı yönlendirmektedir. 
Küresel sitemde 3 G sitemi dediğimiz sistemi devam ettirilmektedir. Bunlar; God- Gold- Glori… Tanrı, Altın, Kahraman. 
Ahlak sistematiği çöktüğü için yeni bir sistem kurmaya aday olan Müslümanların bu örnekliği taşımaları gerekiyor. Ahilik teşkilatı geleneksel bir çalışma olarak günümüze ışık tutacaktır.” 
Recep Çelik, Ahilik kurumunun tarihsel gelişimini, Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze etkilerini, örgütlenme modellerini, ekonomik temelli ama hayatı tüm yönleriyle kuşatan anlayışlarını ve ortaya koydukları ahlakın bugün için önemine değindi.

“AHİLİKTE AHLAKİ NİTELİKLER
Ahilikte, ahlaki nitelikler (yani bir esnafın uyması gereken ahlak kuralları) şunlardır:
Doğruluktan ayrılmamak,
Cömert olmak,
Alçak gönüllü olmak,
İyi huylarını geliştirmek,
Kendisini halkın ve tüketicinin faydasına hasretmek,
Misafirperver olmak,
Bir sanat ve iş sahibi olmak,
Dindar olmak,
Utanma duygusuna sahip olmak,
Hile yapmamak,
Yalan söylememek,
Başkalarında kusur aramamak,
Dedikodu yapmamak,
Karşısındaki kusurlu şahsın bu kusurları affedilecek cinsten ise affedici olmak,
İçki içmemek,
Zina yapmamak,
Zenginlere karşı minnetsiz olmak,
Kimseye kin ve düşmanlık beslememek,
Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat göstermek,
Nefsiyle ve şeytanla mücadele etmek.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

three × 2 =